<< back to search

Search Details

add to cartUAMH Number:10998
Species Name: Haplographium debellae-marengoi var. equinum
Type: Exophiala tremulae
Synonyms: Exophiala equina / Exophiala tremulae
Taxonomy: FUNGI Ascomycota, Eurotiomycetes, Chaetothyriales, Herpotrichiellaceae
Strain History: W. Wang -> Currah, R.S. (MDL-15-44h) -> UAMH
Substrate: root of aspen (Populus tremuloides), 5 to 7 yr old
Location: CANADA Alberta, Lamont, natural area (GEO: 53.869,-112.944)
Isolator: W. Wang
Isolation Date:
Date Received: 2009-03-11
Characters: SYSTEMATICS/ TAXONOMY description - Wang W in Crous PW et al., Persoonia 26:113, 2011
Compounds:
Cross Reference: CBS 129355
Pathogenic Potential: Human: yes | Animal: yes | Plant: no
Biosafety Risk Group: RG2 (check the PHAC ePATHogen Risk Group Database for updates)
Regulatory Requirements: Canadian requesters must provide PHAC Pathogen and Toxin License Number prior to shipment. International requesters must provide all legally required importation documentation prior to shipment. Plant pathogenicity status may be verified by using the USDA Agricultural Research Service (ARS) Fungal Database
MycoBank ID: 262831
Sequences: >UAMH10998_JF951155 ATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCTTTGGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTACCGCCTCGGTTTAAATTTCTTGGAACAGAATGTCAAAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTGGACCGGCGGTAGGGCCCATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTACAACCAGACTTGCGCGCGGCGGTTCCCCCTTCCTTTTGGTTGGGCTACTCCGTCGTGTCCAGGCCAACATCGGTTCTGGGGGTCGGTTAAAGACCCTGGGAATGTACCTACCCTTCGGGCGTAGACTTATAGCTCAGGGTGTCATGCGACCTCCCGGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGGAACGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGCCGTGAGGCTGCACTATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAA >UAMH10998_FJ665274_LSU TCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAACGAGTTAGGGTCTCTCTGGCCCGACCTCCCAACCCTTTGTCTACTTGACCATCGTTGCTTCGGCGAGCCCGTCCTCACGGACCGCCGGAGGGACCTTTACTGGCCCTCTGGTCCGCGCTCGTCGGTAGCCCAACCTTTAAAATCTTTAACTAAACGTGCCTTAATCTAAGTACAATTATTAAATAAAAGCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGCGAATTGCAGAATTCCAGTGAGTCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCGAAGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTATCACCCCTCAAGCCCCTGGCTTGGTGTTGGACGGTTTGGTGGAGGTCCCCTCGGGGGCTCCTGCCCCTCCCAAAGACAATGACGGCGGCCTCGTTGGACCCCCGGTACACTGAGTTCTTCACGGGACACGTATCGGACACATGGGTTTACGGGACACGGTCTGCCTCCCCTCAGGGAGAATCTTTCTAAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAA

IMAGES: