<< back to search

Search Details

add to cartUAMH Number:2757
Species Name: Wallemia mellicola
Type:
Synonyms:
Taxonomy: FUNGI Basidiomycota, Wallemiomycetes, Wallemiales, Wallemiaceae
Strain History: A. Padhye -> UAMH
Substrate: soil
Location: CANADA Alberta, Edmonton (GEO: 53.544,-113.491)
Isolator: A. Padhye
Isolation Date: 1967-09-01
Date Received: 1968-01-21
Characters: APPLICATION antifungal activity - Wilson K, Padhye AA, Carmichael JW, Ant v Leeuw 35:529-532, 1969 // OSMOPHILIC
Compounds: ANTIFUNGAL ANTIBIOTIC Wilson et al, Anton v. Leeuw. 35:529-532, 1969
Cross Reference: JCM 11231
Pathogenic Potential: Human: yes | Animal: no | Plant: no
Biosafety Risk Group: RG1 (check the PHAC ePATHogen Risk Group Database for updates)
Regulatory Requirements: No restrictions for Canadian requesters. International requesters must provide all legally required importation documentation prior to shipment. Plant pathogenicity status may be verified by using the USDA Agricultural Research Service (ARS) Fungal Database
MycoBank ID: 810412
Sequences: >UAMH02757_KM196219 TGTCTCGCTCTCCTCATTGAAGGAAAAGTTGAACTCGGAGTTATTGCTTGTCCAAACCTCCCAGTTGATCCATCAAAGCCTGACGGTCCAAGAGGTGTTGTATTTGGTGCAATCAAGGGGCAAGGTGCTTTCCAACGCCCTATTAGCGAAACAAATGGTCCACTTAGTAAAATTTCAATGAACAGCATCACAAAGGAATCTATTGCGCAAGCTTCTTTCTGTGAATCCGTCGAATCTGGTCACTCATCACAAGGTGACTCCGCCAACATCGCTAAGGAATTAAACATTACCAAGGAGCCTGTTAGAATGGATTCTCAAGCAAAGTACTGCTCTATTTCACGTGGTGATGGTGATATTTACCTCCGTTTACCTGTCAGTGCCTCATACCAGGAA >UAMH02757_KM196295 TTGAAGAAGCAATATGATGAGATGGAATTAACGCCAGAAATTGAAGAAAAGATTGCAGAATTAACTCAGGATCCAAACTTATACGCCAAATTAGCAAGCTCCATTGCACCAGAGATTTACGGACACGATGATGTCAAGAAGGCTTTATTGTTATTACTCGTAGGTGGTGTAACGAAGGGTATGGGTGACGGAATGAAGATCCGTGGTGATATTAACGTCTGTCTTATGGGTGATCCTGGTGTTGCCAAGTCACAATTACTCAAGTACATTTCAAAAATTGCTCCAAGAGGTGTTTACACCACTGGTAGAGGTTCTTCAGGTGTTGGTTTGACAGCAGCCGTTATGAGAGATCCAGTCACAGACGAGATGGTCCTCGAGGGTGGTGCTCTTGTCCTCGCTGACAACGGAATCTGTTGTATTGATGAGTTTGATAAGATGGAGGAGAGTGATAGAACAGCTATTCACGAAGTTATGGAACAACAGACGATATCTATTTCTAAAGCTGGTATAACTACCACATTGAATGCCCGGACGTCAATCTTAGCAGCTGCTAAC >UAMH02757_KM196346 ATCGTTATATCTACGCTTACAGACTAACGCACCTCCAGAATGACCCAGAACTCGCAAAGATAGTTCGCACCGTTCCAGTGGGAAAGAGGCGGTTTGAAGCTGTACACGCGTACTGTACGAAAATCAGTATTTGTAAACCGGACGAACCAAATGAGAATGGTGAGGATGCACCACCATCTCAACCAGGTCACGGTGGTTGTGGTCGTCTACAACCAGCTATCAGAAGGGAAGCATTGAAGTTGTTTTCTGTGAACAAACAACAAAAACATGATGAGGAGGCGAGTATTCAATGAAGCACTTCTATCCCTTTCTAACAACCTGTAGGATGACACGAAAGCTCAGCAGGATAAGCGTCAGCTTTCAGCTGCAGAAGTTTACACGTTATTTAAAAAGATTCCGGATAGTGACATAACCCTGATGGGTCTTTCAGCTGAATTCGCTCGTCCAGATTGGATGATTATCACCGTTCTCCCAGTTCCTCCACCTCCAGTCCGTCCTTCAATTGCCGTCGACGGTGGTGCTACCCGCTCAGAAGATGATCTGACATATAAGCTCGCCGATATCCTTAAATAC >UAMH02757_KM196399 GTTTATAGATATATGCAAAAATGTGTTGAAACTCACAAAGAGTTTAACCTCAATCAAGCTGTTAAAGCAAACACCATCACTAATGGTCTTAAATATTCTCTTGCTACTGGTAACTGGGGTGATCAAAAGAAGTTCATGCAAGCAAGAGCGGGTGTTTCTCAGGTCTTGAATAGATACACGTTTGCTTCTACACTTTCCCACTTGAGAAGGTGTAACACACCGATAGGTAGAGATGGTAAGATCGCCAAACCACGTCAATTACATAATACACACTGGGGTATGGTTTGTCCTGCTGAGACTCCTGAAGGTCAGGCTTGTGGTTTAGTAAAGAACCTTGCACTTATGGCCAATGTCTCAACTGGTAGTTCATCTGCACCAATTCAAGATTTCTTACAAGAGTGGGGTATGGAAGAACTTGAAGAGTTTAATCCACGTTCAAATCAAGTCAAGGTCTTCGTTAACGGTGTCTGGATTGGTGTTCACAGAGATCCAACTAACCTCGTCAAAACTTTGAGAAAGCTCCGTCGTGAGGGTGATATCCAACACGAAGTGTCAGTTGTAAGAGATGTCAGAGAAAAGGAGATTAAGGTTTTCACTGATGCTGGTCGTGTATGTAGACCGCTCTTCTTGGTTGACGAAGAAACACAACAGTTAGAAATTAACAAATCTCACATCGCAAAGATAGAAGCACATACGAATGGAGAAGACGAAGATCCAGACCAGCCATACAACTGGGCCAAATTGATGTCAGACGGTGTTATGGAATTACTAGATGCTGAAGAAGAAGAGACTGTCATGATATGTATGACACCTGAAGAATTAGAACATTCTAGGCAAGGTTTTATACCGCAAGATGAAGAGTTCGATCCAGCAGCGAGAATCAAATCAGCCTCTACTTTGGATACTCACACTTGGACACAT >UAMH02757_KM196445 GCTGAGTTCCCTGATGAAATTGACACACCGTTGGATATACCAGCCAGGGAGAGATTTGCACGTTACAGGGGTCTCAAGTCATTCAGAACGTCACCATGGGATCCTTATGAGAATCTCCCAATTGAAATGAGCAAAGTCTTTGAGTTTGAGAATTACGACCAGATGTCAAAACGTGTAATCAAGAGGGTCAAGATGGGTATGGATGAGGATGGTGAATCCACCTCAGTTGAACCTGGCAAGAGAGTAACATTGCACATTAAAAATGTCAGCAAGGATCTCTCAGTTATTCAATCATCCGAATTACCACTTGTCATATTCAGCTTATTGCCTCACGAGAAGAAAAAGTCACTTGTTAATATGACTATTCAACGTAACACTGAATATACAGGTTTAGTAAAGTCCAAGGATCCACTTACTGCTATCATTGGTTCAAGAAAACTTCAAATAAACCCAATCTATTCACAAAACACACCAAAAGGTTTGAACAACGTACACAAGTTTGAAAGATACCTCAGACATGGTGATGCATCAGTAGCAACAATTTTCGGTCCAGTTACATGGGGTAAGGTTCCGATT

IMAGES:

There are no images in this gallery.